×

ไทย-ศรีลังกา ลงนาม FTA และ MOU ผลักดันความร่วมมือ เตรียมเปิดเที่ยวบินกรุงเทพฯ-โคลัมโบ 31 มี.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
04.02.2024
 • LOADING...
ไทย-ศรีลังกา

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์) เวลา 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโคลัมโบ ซึ่งช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) ณ สำนักประธานาธิบดี สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ จากนั้นหารือกับ รานิล วิกรมสิงเห ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ โดยมีสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้ 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

 • ไทยและศรีลังกาบรรลุความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
 • สนับสนุนการเข้าถึงตลาดในระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศ 
 • งาน Sri Lanka – Thailand Business Forum จะช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ได้อย่างเต็มที่ 

 

ด้านการท่องเที่ยว 

 • การบินไทยจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างกรุงเทพฯ-โคลัมโบ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 
 • การลงนามในความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และการยกเว้นวีซ่า รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพุทธศาสนา 
 • ไทยยังเสนอความร่วมมือไตรภาคีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือ 3 ประเทศ ระหว่างอินเดีย ศรีลังกา และไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพุทธศาสนาระหว่างกัน 

 

 

ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี 

 • ไทยในฐานะประธาน BIMSTEC หรือ บิมสเทค (ปี 2566-2567) พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเทคครั้งที่ 6 ในปีนี้ ผลักดันบิมสเทคให้เป็นองค์กรระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางทะเลในระดับภูมิภาค สนับสนุนโอกาสทางการค้าและการลงทุนใหม่ๆ จากเขตการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา 
 • ไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนศรีลังกาในโอกาสการเป็นประธานสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยินดีให้มีบันทึกความเข้าใจระหว่าง IORA กับ BIMSTEC เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงในด้านการค้าการลงทุน ความมั่นคง การเชื่อมโยงทางทะเล และเศรษฐกิจสีน้ำเงิน 
 • ศรีลังกาได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ไทยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการประมงสมัยใหม่ และการพัฒนาด้านพลังงานสะอาด

 

ลงนาม FTA ไทย-ศรีลังกา MOU การเดินอากาศและการพัฒนาอัญมณี 

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีของไทย และประธานาธิบดีศรีลังกา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม 3 ฉบับ ได้แก่  

 

 1. ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา
 2. ร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่ระหว่างไทยกับศรีลังกา ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแทนที่และยกเลิกความตกลงฯ ฉบับที่ลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2493 โดยจะลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การบริการทางอากาศระหว่างทั้งสองประเทศ สิทธิทางการบิน ความปลอดภัย ศุลกากร ฯลฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ Gem and Jewellery Research and Training Institute of Sri Lanka เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาอัญมณี และส่งเสริมการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งไทยสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและแหล่งอัญมณี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย 

 

ชื่นชมอำนวยความสะดวกพาพลายศักดิ์สุรินทร์กลับไทย

 

จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่า ไทยและศรีลังกาต่างยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดในทุกระดับ ซึ่งมีรากฐานความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพระพุทธศาสนา พร้อมชื่นชมการอำนวยความสะดวกของศรีลังกาในการส่งพลายศักดิ์สุรินทร์กลับประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาลเมื่อปีที่แล้ว และขอบคุณการดูแลช้างไทยอีกสองเชือก ซึ่งช้างนับเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-ศรีลังกา

 

จับมือศรีลังกาดันแลนด์บริดจ์ศูนย์กลางโลจิสติกส์

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไทยและศรีลังกาสามารถร่วมมือกันผ่านโครงการแลนด์บริดจ์ของไทย และท่าเรือโคลัมโบของศรีลังกา

 

ขณะเดียวกัน ไทยพร้อมสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศรีลังกา โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและการประมง และยินดีที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน และโครงการในด้านสวัสดิภาพและถิ่นที่อยู่ของช้างระหว่างกัน 

 

นอกจากนี้ ไทยในฐานะที่เป็นผู้สมัครของอาเซียนในการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) สำหรับวาระปี 2568-2570 พร้อมทำงานร่วมกับศรีลังกาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

นายกฯ ย้ำ ‘ตีเหล็กขณะยังร้อน’ เดินหน้าหนุนธุรกิจไทย-ศรีลังกาเต็มที่ 

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในงาน Sri Lanka – Thailand Business Networking ระบุตอนหนึ่งว่า การที่บริษัทชั้นนำของไทยกว่า 20 แห่งร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ และการลงนาม FTA ไทย-ศรีลังกา สะท้อนถึงความรู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับศรีลังกาเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2565 สินค้าของไทยเองสามารถมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการที่กำลังเติบโตของศรีลังกา รวมถึงพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและการโรงแรมระหว่างกัน 

 

ขณะเดียวกัน มีบริษัทไทยจำนวนมากดำเนินธุรกิจในศรีลังกา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิต และพลังงาน ซึ่งตนสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ ของไทยใช้ประโยชน์จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเติบโตของศรีลังกา และความได้เปรียบทางภาษีในตลาดต่างประเทศ และการเชื่อมโยงทางทะเล เพื่อเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยโครงการแลนด์บริดจ์ของไทย 

 

และด้วยสุภาษิตที่ว่า ‘จงตีเหล็กขณะยังร้อน’ ตนพร้อมสนับสนุนธุรกิจจากทั้งสองฝ่ายให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก FTA ที่ลงนามในวันนี้ และอวยพรให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จ

 

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising