×

ไทยเริ่มต้นฤดูฝนปี 2567 อย่างเป็นทางการแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
21.05.2024
  • LOADING...
ฤดูฝน

วันนี้ (21 พฤษภาคม) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ระบุว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูร้อน และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบน สภาพอากาศมีฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 60 และต่อเนื่อง 3 วันขึ้นไป

 

ประกอบกับลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

 

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม 2568 จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

 

ฤดูฝน ฤดูฝน

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORELatest Stories

X
Close Advertising