×
351245

สรุปสถานการณ์ไฟป่าโดยรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

07.04.2020
  • LOADING...
สถานการณ์ไฟป่า ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก มีรายละเอียด ณ วันที่ 7 เมษายน เวลา 08.00 น. ดังนี้

 

สถานการณ์ไฟป่า ภาคเหนือตอนบน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน เวลา 08.00 น. 

 

1. การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 24 ชั่วโมง ทำให้ Hotspot คงที่ 357 จุด เพิ่มเพียง 6% จาก 336 จุด 

 

2. การดับไฟมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 50% เป็น 60% (ดับไฟได้ 158 จุด)

 

3. จำนวนคดีไฟป่าเพิ่ม 58 คดี (สะสม 508 คดี ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2563) ได้ตัวผู้ต้องหาเพิ่ม 4 ราย (สะสม 14 ราย)

 

4. เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการดับไฟและเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพื่อดับไฟให้สนิท มิให้เกิด Hotspot เพิ่ม โดยเฉพาะเชียงราย ลำปาง

 

5. พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไม่มี Hotspot เป็นวันที่ 3 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ 200 นาย ได้ดับไฟที่ค้างใน 7 พื้นที่ให้ดับสนิท 100% เหลืออีก 20% จะพยายามดับให้สนิทในวันนี้

 

6. สำหรับจังหวัดลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี สถานการณ์ดี ไม่มี Hotspot ในพื้นที่ป่า

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories