×

ไทยหนุนกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เสนอแนวคิด 3 อนาคต ขับเคลื่อนอนุภูมิภาค

07.12.2023
  • LOADING...
ไทย หนุนกรอบความร่วมมือ

ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8 ณ กรุงปักกิ่งของจีน ในวันนี้ (7 ธันวาคม) โดยมี หวังอี้ สมาชิกกรมการเมือง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และ ตาน ฉ่วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา, เวียดนาม และผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุม

 

ที่ประชุมได้มีการทบทวนความคืบหน้ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือในอนาคต รวมทั้งเตรียมการสำหรับการจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 4 ซึ่งจีนเสนอให้จัดในเดือนธันวาคมนี้ โดยในโอกาสดังกล่าวไทยจะรับเป็นประธานร่วมของกรอบความร่วมมือฯ กับจีน ต่อจากเมียนมาด้วย 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องเร่งรัดการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาดิจิทัล การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลร่วมกันของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการปราบปรามกระบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต การค้ามนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ

 

ขณะที่ไทยยังได้เสนอแนวคิด 3 อนาคต (3 Futures) ต่อที่ประชุม ได้แก่

 

  1. การผลักดันอนาคตแห่งความเชื่อมโยงผ่านการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยกับมหาสมุทรอินเดียหรือแลนด์บริดจ์ (Landbridge) และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน กับเส้นทางรถไฟลาว-จีน ตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและการค้าการลงทุน

 

  1. การสร้างอนาคตที่ดีผ่านการรับมือกับความท้าทายใหม่ โดยเฉพาะความมั่นคงรูปแบบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

  1. การเสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้ข้อริเริ่มการพัฒนาระเบียงนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ตามข้อเสนอของประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้เสนอให้มีการสอดประสานระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง กับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งไทยเป็นผู้ริเริ่ม และจีนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของยุทธศาสตร์ฯ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising