×
284803

เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งประวัติศาสตร์ 97,940 ตำแหน่ง

05.09.2019
  • LOADING...
เลือกตั้งท้องถิ่น

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึงนับว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เมื่อ 5 รูปแบบการปกครองท้องถิ่นจะถูกจัดให้มีการเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาใหม่ยกชุด ซึ่งทั้งหมดได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2561 

 

และยังถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตาม ‘พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562’ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ในรัฐบาล คสช. โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลว่า มีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งใหม่รวมทั้งสิ้น 97,940 ตำแหน่ง ตามกฎหมายใหม่ดังนี้

 

เลือกตั้งท้องถิ่น

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories