×

เทียบตัวเลข ‘ส่งออก’ ปี 2566 ไทย vs. เอเชีย พบติดลบน้อยสุด

26.01.2024
  • LOADING...

กระทรวงพาณิชย์เผย การส่งออกไทยปี 2566 หดตัว 1.0% เหตุการส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2566 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ที่ 4.7% ช่วยชดเชยการติดลบต่อเนื่องใน 6 เดือนแรกของปีได้เล็กน้อย

 

กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เทียบกับประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ ในเอเชีย การส่งออกไทยปี 2566 ติดลบน้อยที่สุด

 

ขณะที่จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย ติดลบถึง 4.6%, 3.9%, 7.5% และ 7.7% ตามลำดับ

 

สำหรับแนวโน้มการส่งออกไทยในปี 2567 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้ที่ขยายตัว 1.99% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 10 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีเสถียรภาพมากขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่บรรเทาลง และการสิ้นสุดการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่งผลดีต่อปริมาณการค้าโลกให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีแรงหนุนจากการสำรองสินค้าเกษตรและอาหารตามความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นตัวของวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

 

อย่างไรก็ดี มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานโลกและต้นทุนสินค้า ผลกระทบจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก และเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising