×

ครม. เห็นชอบไทยเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตส์เกมส์ ครั้งที่ 6 ไปเป็นปีหน้า

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2021
  • LOADING...
เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตส์เกมส์ ครั้งที่ 6

วันนี้ (11 พฤษภาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบที่ประเทศไทยเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตส์เกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2564 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

 

โดยให้เลื่อนเป็นปี 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งเวียนประเทศสมาชิก เรื่องการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตส์เกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2564 จากเดิมจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2564 เลื่อนออกไปเป็นระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 2565 ทำให้ประเทศไทยต้องเลื่อนจัดการแข่งขันดังกล่าวออกไป

 

ไตรศุลีกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวในปี 2565 ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการวางแผนการดำเนินงานและการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักกีฬาและผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นสำคัญ โดยควรศึกษาแนวทางการจัดการแข่งขันจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของประเทศญี่ปุ่นเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อม

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising