×

ไทย-ออสเตรเลีย ลงนามปฏิญญาร่วม ยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็น ‘หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์’

โดย THE STANDARD TEAM
13.11.2020
  • LOADING...
ไทย-ออสเตรเลีย ลงนามปฏิญญาร่วม ยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็น ‘หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์’

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-ออสเตรเลีย สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยผู้นำทั้งสองได้ลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย (Joint Declaration on the Strategic Partnership between the Kingdom of Thailand and Australia) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นของไทยและออสเตรเลีย ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้มีพลวัตมากขึ้น บนพื้นฐานของไมตรีจิตและความเป็นมิตร การเคารพซึ่งกันและกัน และการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ ตลอดจนสาขาที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา สาธารณสุข เกษตร และสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19 แล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนให้แก่ไทยและออสเตรเลีย รวมทั้งในภูมิภาคต่อไป

 

อนึ่ง หลังจากการลงนามในปฏิญญาร่วมฯ แล้ว หน่วยงานต่างๆ ของไทยและออสเตรเลียจะร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Plan of Action) เพื่อเป็นกรอบแผนงานในการส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง:

  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising