×

สสส. ปักหมุดเมืองปัตตานี สร้างเครือข่ายสื่อรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ ขับเคลื่อนเมืองสื่อสุขภาวะ

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2022
 • LOADING...

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมจัดเวทีล้อมวงคุย ฟังเสียงเด็กใต้ร่วมสร้างเมืองสื่อสุขภาวะ เริ่มต้นที่เรา

 

โดยมีอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังในภาคใต้ ประกอบไปด้วย เพจแวรุง ไปไหน (บูคอรี อีซอ และ กรวรรณ ภูริวัฒน์), ฟาอัลสุดติ่ง (ฟาอัล ยาวอ), MUSLIMITED (อับดุลฮาฟิส แมเยาะ) และเครือข่ายเด็กและเยาวชน พร้อมภาคีสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และภาคีผู้สนับสนุนพูดคุยเพื่อร่วมขับเคลื่อนนิเวศสร้างสรรค์เมืองสื่อสุขภาวะ ผ่านการลงนามความร่วมมือ ที่อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี

 

ฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว กล่าวว่า สสส. โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อฯ ได้จับมือกับเทศบาลเมืองปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และภาคี ร่วมลงนามความร่วมมือพร้อมการปักหมุดเมืองปัตตานี เพื่อการขับเคลื่อนนิเวศสร้างสรรค์เมืองสื่อสุขภาวะด้วยพลังคนสื่อรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่จะเป็นการจุดประกายรวมพลังของเครือข่ายทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานปกครองท้องถิ่น รวมมือสร้างสรรค์นิเวศสื่อสุขภาวะโดยการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านประเด็นสุขภาพ มุ่งสู่การสร้างให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่การสื่อสาร พื้นที่สร้างสรรค์

 

ภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานชุดประสบการณ์ความรู้ของเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ คิดดี SHOWcase พร้อมตัวอย่าง Trailer ผลงานคลิปสั้น คิดดีแคร์ จำนวน 12 ทีม จากการดำเนินกิจกรรมในกระบวนการนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะกว่า 8 เดือนที่ผ่านมา เล่าถึงแรงบันดาลใจสะท้อนความคิดถึงแนวคิดสื่อสุขภาวะจากการสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่สังคม ผ่านมิติตัวเองในการสะท้อนความคิด การใช้สื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมมิติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตนเองและคนรอบข้าง ประกอบด้วย

 

 • กลุ่ม Event Man จังหวัดสงขลา
 • คณะละครชุมชนป่าพยอม จังหวัดพัทลุง
 • กลุ่มนิเทศไมเนอร์ 160 ม.ทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • กลุ่ม Wall Production จังหวัดสตูล
 • กลุ่ม NAYU MEDIA จังหวัดปัตตานี
 • กลุ่ม Madu Manis จังหวัดปัตตานี
 • กลุ่ม MC Care มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
 • กลุ่ม PN.Production จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • กลุ่ม Power Mc มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
 • กลุ่ม Dand Stor จังหวัดนราธิวาส
 • กลุ่มเพาะกล้า ม.ทักษิณ จังหวัดสงขลา 

 

พร้อมนักวิชาการมาร่วมถอดบทเรียนประมวลแนวคิดความรอบรู้ด้านสื่อสุขภาวะ จากการสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่สังคม โดย อาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ‘คิดดี Talent เด็กร่วมสร้างเมือง เริ่มต้นที่เรา’ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เพื่อเปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบชิม ชม โชว์ แชร์ ช้อป เชื่อม นิเวศสร้างสรรค์วิถีสุขภาวะเริ่มต้นที่เรา ด้วยอาหารว่างเมนูพื้นถิ่น Young Local Chef นักเล่าเรื่องอาหารชุมชน การแสดงละครเร่สร้างการเปลี่ยนแปลง เรื่อง ก(ฎ)ขี่ การบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ จังหวัดปัตตานี การแสดงปันจักสีลัต จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ จังหวัดปัตตานี ช้อปปิ้ง ไอเดียสร้างสรรค์ จากนักเรียนโรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และการเชื่อมเครือข่ายภาคีสร้างเสริมสุขภาวะ จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประชาคมงดเหล้า และสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี

 

พร้อมส่งเสียงล้อมวงคุยเด็กใต้ร่วมสร้างเมืองสื่อสุขภาวะ โดยมีคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ของ สสส. ได้แก่ มัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ, สุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์, วิเชษฐ์  พิชัยรัตน์, มานพ แย้มอุทัย และ ชมัยภร บางคมบาง ร่วมให้ความคิดเห็นและเติมพลังใจให้คนรุ่นใหม่ใช้สื่อขับเคลื่อนสังคม

 

 

ด้าน มัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ ประธานกรรมการกำกับทิศทาง แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ของ สสส. กล่าวว่า บรรยากาศของงานวันนี้ต้องถือว่าคึกคักน่าชื่นชมคนรุ่นใหม่ของพื้นที่เรามาก ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าหาญ มีการนำเสนอสื่อ และก็ส่งเสียงตัวเองออกไปว่าเขาอยากได้พื้นที่ที่จะสร้างตัวตน พร้อมกับทำยังไงที่จะให้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ทำให้เมืองเราน่าอยู่ และสามารถส่งเสียงให้คนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกได้รู้ว่ามีดีอะไรที่นี่ และก็มีความฝันอะไรที่อยากเห็น อยากจะขยับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศอย่างนี้คือคลื่นของพลังลูกใหม่ที่กำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างอนาคตให้บ้านเมือง ท้องถิ่นของเรา ที่สำคัญจะทำยังไงให้รักษาได้ยั่งยืน รักษาความหลากหลาย ความร่วมมือ ความที่เราจะร่วมไปในทิศเดียวกัน ก้าวต่อไป และก็โตขึ้น

 

มัทนากล่าวต่อไปว่า การที่เราจะทำให้สื่อสร้างสรรค์ให้แข็งแรงมากขึ้น และตอบโจทย์ความหลากหลายของท้องถิ่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจ การนำเสนอของทีมคนรุ่นใหม่ในวันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเสียงของเขานั้นมันมีความหมาย ออกมาจากใจ ออกมาจากความหวัง เขาต้องการเห็นอนาคตของเขา

 

“สสส. ทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ใช้ทรัพยากรในการหนุนเสริมให้ความคิดเหล่านี้อย่างคิดดีไอดอลให้เติบใหญ่ขึ้นมา ยิ่งในสังคมที่เป็นดิจิทัล ขณะนี้เด็กรุ่นใหม่ต้องเป็นพลเมืองดิจิทัล สสส. มีหน้าที่สนับสนุน ก็หวังว่าความหลากหลายของความคิด และพื้นที่ที่รองรับความแตกต่างหลากหลายจะขยายกว้างไปและแข็งแรงขึ้น วันนี้ผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายทั้งหลายต้องจับมือร่วมกันสร้างพื้นที่รองรับความหลากหลายให้เกิดความยั่งยืน และระบบสื่อให้เรื่องสุขภาวะของพื้นที่นี้แข็งแรงขึ้น” มัทนากล่าว

 

ขณะที่ นิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ มันตรงใจนโยบายก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ตนมีความคิดและความพยายามว่าทำยังไงก็ได้ให้เด็กของเรามีการพัฒนาขึ้นมา และการใช้สื่อจากเด็ก ณ วันนี้ ตนมองว่าเด็กสามารถมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเมืองได้มากจากการใช้พลังสื่อมาร่วมขับเคลื่อน ซึ่งเป็นพลังมหาศาลที่มันแฝงอยู่ในตัวของเด็กทุกคน ทั้งนี้ สถานที่ TK Park ปัตตานี เป็นภาษีของทุกคนที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับการมาร่วมออกแบบสร้างสรรค์เมืองปัตตานีด้วยกัน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising