×

‘ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์’ เคาะขาย IPO หุ้นละ 13.5 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อระหว่าง 19-21 ตุลาคมนี้

15.10.2021
  • LOADING...
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์

บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ หรือ TFM ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา และอาหารสัตว์บก จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 109.30 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขายที่ 13.50 บาทต่อหุ้น โดยเปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคมนี้ 

 

ข้อมูลจากไฟลิ่งของ บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ระบุว่า TFM จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 109.30 หุ้น พาร์ 2 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 21.9% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO ซึ่งประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 90 หุ้น
2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU จำนวนไม่เกิน 19.30 ล้านหุ้น 

 

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 13.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 21.7 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563 ถึงไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 311.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 50 ล้านหุ้น พาร์ 2 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.6 บาทต่อหุ้น 

 

TFM มีมูลค่าการระดมทุนประมาณ 1,475.55 ล้านบาท บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้ 

  1. ขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศอินโดนีเซีย ไม่เกิน 250 ล้านบาท 
  2. ชำระคืนเงินกู้ยืม 250-350 ล้านบาท
  3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 577.4-677.4 ล้านบาท 

 


ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

Twitter: twitter.com/standard_wealth

Instagram: instagram.com/thestandardwealth

Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising