×

เลือกตั้ง 2566 : ไทยสร้างไทยประกาศผลักดัน พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลุยจัดการ PM2.5 หนุนติดตั้ง Solar Rooftop ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
05.06.2023
  • LOADING...

วันนี้ (5 มิถุนายน) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ‘วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day’ พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมดังนี้

 

1) นโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) โดยจะผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ บังคับให้มีการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน ก๊าซเรือนกระจกสูงตามที่กำหนด โดยรัฐต้องช่วยให้ความรู้ทางเทคนิค พร้อมบังคับใช้การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) 

 

2) นโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครืองมือแทนการเผาป่าเผาไร่ และให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายาก เพื่อทดแทนการเกษตรที่ต้องเผาตอซัง ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Wet & Dry) ช่วยลดก๊าซมีเทนในดิน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

มาตรการด้านการจราจร การขนส่งสาธารณะ และการเดินทาง ออกมาตรการทางภาษี ให้สิทธิลดหย่อนภาษี และการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่สนับสนุนนโยบาย ‘สลับ-เหลื่อมเวลาการทำงานและเวลาเรียน’ และนโยบาย ‘Work from Home หรือ Learn from Home’ 

 

รวมทั้งออก ‘โครงการสร้างไทยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า’ สามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5% ต่อปี ซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้จำนวน 1 ล้านคัน เพิ่มการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV

 

3) นโยบายติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี และให้ใช้ไฟฟรี โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับประชาชน การดำเนินการจะทำผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยการไฟฟ้าฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาระบบ และติดตั้งระบบบนหลังคาบ้านของประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

 

เงินลงทุนทั้งหมดจะมาจากงบประมาณของรัฐไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำที่กองทุนปล่อยกู้ให้การไฟฟ้าฯ ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะต้องส่งคืนเงินต้นให้กองทุนในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี 

 

สำหรับรายได้หลักของการไฟฟ้าฯ ก็คือค่าไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาผลิตได้เฉพาะส่วนที่เกินจาก 210 หน่วย ที่ประชาชนมีสิทธิใช้ไฟฟรี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising