×

ไทยสร้างไทยเตรียมทำหนังสือถึงรัฐ แก้ปัญหาออกวีซ่าให้คนจีนยุ่งยาก ทำนักท่องเที่ยวลดลง ประเทศสูญรายได้

โดย THE STANDARD TEAM
11.06.2023
  • LOADING...

วานนี้ (10 มิถุนายน) พรรคไทยสร้างไทย นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค, ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรค, นพดล มังกรชัย และทีมเศรษฐกิจ ทีมท่องเที่ยว พรรคไทยสร้างไทย เชิญ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และอีกหลายพื้นที่ แจ้งความเดือดร้อนมายังพรรคไทยสร้างไทย เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนที่ประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ไม่สามารถขอวีซ่าได้ ติดขัดระเบียบที่ออกมาทำให้เกิดความยุ่งยาก ต้องใช้เอกสารจำนวนมากที่ไม่จำเป็น 

 

ดร.อดิษฐ์ให้ข้อมูลว่า นโยบายจากฝ่ายรัฐที่ต้องการปราบกลุ่มทุนจีนสีเทา ทำให้เกิดความยุ่งยากในการขอวีซ่า จนกลายอุปสรรคของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เช่น

 

  1. ต้องสแกนสำเนาหนังสือเดินทางในทุกๆ หน้า
  2. ต้องรายงานการเดินทางไปต่างประเทศย้อนหลัง 10 ปี
  3. ต้องส่งรูปถ่ายตนเองในขณะที่ถือเล่มหนังสือเดินทาง โดยภาพถ่ายต้องไม่ใกล้เกินไป หรือไม่ไกลเกินไป
  4. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเกิน 4 ครั้งต่อปี อาจถูกปฏิเสธการให้วีซ่า
  5. เมื่อมีข้อผิดพลาดในการแนบเอกสารก็จะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเลย
  6. จำกัดจำนวนการออกวีซ่าต่อวัน ไม่เกิน 90 เล่มต่อบริษัทนำเที่ยว
  7. การทำวีซ่าต้องกลับไปทำที่ภูมิลำเนา

 

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ระเบียบดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เพียง 1 ล้านคน จากที่วางเป้าหมายไว้ที่ 7 ล้านคน และในช่วง 6-7เดือนหลังคงไม่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ตามเป้าหมาย เพราะปัจจุบันจากมาตรการดังกล่าวและขั้นตอนที่ยุ่งยากทำให้สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนได้เพียงประมาณ 100,000 คนต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยขาดโอกาส โดยเฉพาะรายได้มหาศาลที่อาจต้องสูญเสียไปถึง 2.5 แสนล้านบาท ทั้งที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวหลังรัฐบาลจีนเปิดประเทศ

 

ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทยจึงเตรียมทำหนังสือถึงรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้รับทราบถึงปัญหาและเร่งแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะการออกระเบียบที่หยุมหยิม ยุ่งยาก แก่นักท่องเที่ยวนั้น ได้สร้างภาระให้กับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย และมาตรการดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลุ่มทุนจีนสีเทา ซึ่งรัฐบาลมองว่ากระทบความมั่นคงของประเทศได้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising