×

ประชาชนไทยร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่หน้าพระบรมมหาราชวัง

โดย THE STANDARD TEAM
20.09.2022
  • LOADING...
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ทำพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

 

ขณะที่วันนี้ (20 กันยายน) ที่หน้าพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูมณีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร ประชาชน ข้าราชการ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วมเดินทางเข้าถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

 

ขณะที่สำนักพระราชวังได้ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ไว้ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคต

 

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising