×

พรรคไทยภักดีออกแถลงการณ์เรียกร้อง Lazada ขอโทษคนไทย ด้วยจิตสำนึกและรับผิดชอบอย่างจริงใจ

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2022
  • LOADING...
พรรคไทยภักดี

วันนี้ (11 พฤษภาคม) สุขสันต์ แสงศรี คณะกรรมการโฆษกพรรคไทยภักดี เปิดเผยถึงแถลงการณ์พรรคไทยภักดี ต่อกรณี Lazada

 

จากโฆษณาของ Lazada ที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงทั้งทางพฤติกรรมและเจตนา อันได้แก่ 

 

  1. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงและมีเจตนาบูลลี่ สร้างความเสื่อมเสียแก่สถาบัน ซึ่งกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนไทยโดยทั่วไป

 

  1. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการล้อเลียนและบูลลี่ผู้ที่เจ็บป่วย หรือผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ อันเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกมิอาจยอมรับได้ 

 

  1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Lazada ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในการออกมาขอโทษอย่างจริงใจ

 

นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังปรากฏว่า มีพรรคการเมืองบางพรรคบิดเบือนความผิดของ Lazada รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์กองทัพไทย ที่ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติ ทั้งที่พรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญไทยมีหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การกระทำของพรรคการเมืองบางพรรคไม่ได้แยแสใส่ใจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถาบันหลักของชาติ แต่กลับปกป้องเห็นใจต่อการดำเนินธุรกิจของ Lazada

 

พรรคไทยภักดีจึงได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนอย่างหนักแน่น ขอเรียกร้องให้ Lazada แถลงการณ์ขอโทษต่อประชาชนคนไทยด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบอย่างจริงใจ และเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้ตระหนัก และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการปกครองระบอบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

พรรคไทยภักดีจึงขอแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising