×

ไทยภักดี ออกแถลงการณ์ยอมรับผลการลงมติของสมาชิกรัฐสภา แม้ไม่เห็นด้วย

โดย THE STANDARD TEAM
19.11.2020
  • LOADING...
ไทยภักดี ออกแถลงการณ์

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) กลุ่มไทยภักดีได้เผยแพร่แถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่สมาชิกรัฐสภาลงมติเห็นชอบวาระแรก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ของ ส.ส. ฝ่ายค้านและ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลรวม 2 ร่าง นำไปสู่การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ แม้กลุ่มไทยภักดีจะไม่เห็นด้วย แต่เคารพการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภา

 

สิ่งที่กลุ่มไทยภักดีได้ดำเนินการต่อไป และเชิญชวนพี่น้องประชาชน 16.8 ล้านเสียงติดตามนั่นคือ เราได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ร้องผ่านอัยการสูงสุด เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ระงับยับยั้งการกระทำของรัฐสภา เพราะเราถือว่า การยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้น ถือว่ากลไกทางการเมือง องค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องถูกยกเลิกไป เข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง

 

ขณะเดียวกัน ถ้าผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ให้โอกาสมีการตั้ง สสร. ได้ แม้จะไม่มีการแตะต้องมาตราที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ กลุ่มไทยภักดีขอให้พี่น้องจับตาที่มาของ สสร. และพวกเราต้องช่วยกันติดตามประเด็นสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ คือ ประเด็นที่ทุนสามานย์จะเข้ามาครอบงำระบบการเมือง นั่นคือ

 

  1. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง ส.ส. จากบัตรใบเดียว เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่บัตรสองใบตามรัฐธรรมนูญ 2540 หรือ 2550 ทุนสามานย์และเงินที่ครอบงำพรรคการเมืองจะฟื้นมีพลังอำนาจมากขึ้นมาทันที และนำไปสู่ปัญหาทางการเมืองเหมือนในอดีต

 

  1. ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงการคัดเลือก ส.ว. ตามระบบใหม่ของรัฐธรรมนูญ 2560 นั่นคือให้ ส.ว. คัดเลือกจากประชาชนกลุ่มอาชีพ เพราะถ้ายอมแก้ไขให้ ส.ว. คัดเลือกจากจังหวัดต่างๆ เหมือนเดิม ส.ว. ก็อาศัยฐานเสียงพรรคการเมือง จะทำให้ ส.ว. อยู่ภายใต้บงการพรรคการเมือง นำไปสู่เผด็จการรัฐสภา

 

  1. ต้องไม่มีการแก้ไขรายละเอียดการปราบโกง ทั้งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 

  1. ต้องไม่มีการแก้ไขมาตราเรื่องงบประมาณ ที่นำไปสู่การแทรกแซงให้มีงบ ส.ส.

 

  1. ต้องไม่มีการแก้ไข เพื่อนิรโทษกรรมคดีทุจริต คดีถูกตัดสิทธิ์การเมืองของนักการเมืองที่ถูกลงโทษไปแล้ว

 

ที่กล่าวมาคือสาระสำคัญของอนาคตประเทศ ที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันจับตาและติดตาม เพราะนี่คือความพยายามของกลุ่มทุนสามานย์ กลุ่มทุนล้มเจ้า (ทั้งในและนอกประเทศ) ที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising