×

กระทรวงวัฒนธรรมเผยความยิ่งใหญ่ 26 ริ้วขบวน ภาครัฐและเอกชนกว่า 3,000 คน เฉลิมพระเกียรติในหลวงครบ 6 รอบพระชนมพรรษา

โดย THE STANDARD TEAM
10.07.2024
 • LOADING...
กระทรวงวัฒนธรรม

วันนี้ (10 กรกฎาคม) สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวัฒนธรรม จัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.30 น. ณ ท้องสนามหลวง 

 

ก่อนพิธีเปิดเวลา 17.30-19.00 น. มีกิจกรรมการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ริ้วขบวน 26 ขบวน ซึ่งมีทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ข้าราชการผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ได้แก่ 

 

 • ขบวนที่ 1 วงดุริยางค์ 4 เหล่า
 • ขบวนที่ 2 ขบวนธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
 • ขบวนที่ 3 ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ  4 เหล่า 
 • ขบวนที่ 4 บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม 
 • ขบวนที่ 5 รถเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงวัฒนธรรม 
 • ขบวนที่ 6 รถเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมบุคลากร 
 • ขบวนที่ 7 หน่วยงานราชการ 16 กระทรวง 
 • ขบวนที่ 8 รถเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ ขบวนมณฑลอุดรทิศ ดินแดนสามธรรม เทิดไท้องค์ราชัน ประกอบด้วยการฟ้อนกิงกะหร่า ตุง โคม จำลองพระธาตุพระสิงห์ พระธาตุประจำปีมะโรง อันเป็นปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ (องค์จำลอง) วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ การสาธิตปั่นฝ้าย การแสดงฟ้อนขันดอก ฟ้อนเล็บและตีกลองสะบัดชัย 
 • ขบวนที่ 9 รถเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวน ตุ้มโฮม ฮอยฮีต ศรัทธา พญานาคา นาคี สดุดีองค์ราชัน ประกอบด้วยขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ พญานาค ขบวนแห่นางอัปสรา ขบวนชุดผ้าไทยประจำจังหวัดและอัตลักษณ์ 20 จังหวัด ขบวนธุง ฟ้อนรำกลองยาว หมอลำเพลินและกลองยาว 
 • ขบวนที่ 10 รถเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก ขบวนมัชฌิม บูรพา ปวงประชาเทิดไท้องค์ราชัน ประกอบด้วย ขบวนชุดลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด 25 จังหวัด รถบุปผชาติเฉลิมพระเกียรติจำลองโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช้างเอราวัณอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา รำแตรวงและการแสดงพื้นบ้าน หนังใหญ่ รำกลองยาว ขบวนอัตลักษณ์พหุวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ภาคกลางและภาคตะวันออก และการละเล่นกระตั้วแทงเสือ 
 • ขบวนที่ 11 รถเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคใต้ ขบวนพหุวัฒนศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้ ปวงประชาเทิดไท้องค์ราชัน ประกอบด้วยมีขบวนเครื่องราชสักการะ ขบวนแต่งกายประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และขบวนพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมลายู ชาวไทยจีน ขบวนไหว้พระจันทร์ และขบวนเฉลิมพระเกียรติที่มีนกบุหรงซีรอ (นกสิงห์) ทำเป็นบุหงาซีเระ (พานบายศรี) 9 ชั้น และว่าวเบอร์อามัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์ตามความเชื่อของชาวไทยมลายู เทริดโนราและการแสดงรำมโนราห์ 
 • ขบวนที่ 12 กลุ่มชาติพันธุ์ 
 • ขบวนที่ 13 รถเฉลิมพระเกียรติฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 • ขบวนที่ 14 รถเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย  
 • ขบวนที่ 15 รถเฉลิมพระเกียรติฯ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • ขบวนที่ 16 รถเฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี
 • ขบวนที่ 17 รถเฉลิมพระเกียรติฯ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 
 • ขบวนที่ 18 รถเฉลิมพระเกียรติฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ขบวนที่ 19 รถเฉลิมพระเกียรติฯ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 • ขบวนที่ 20 รถเฉลิมพระเกียรติฯ ธนาคารออมสิน 
 • ขบวนที่ 21 องค์การศาสนา 5 ศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์ 
 • ขบวนที่ 22 เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขบวนที่ 23 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ขบวนที่ 24 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  
 • ขบวนที่ 25 สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย 
 • ขบวนที่ 26 สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา 

 

สำหรับเส้นทางเดินริ้วขบวนเริ่มจากบริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง ไปยังท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการรับ-ส่งประชาชนเดินทางมาร่วมงานฟรี ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่

 

 1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท)-สนามหลวง
 2. สายใต้ใหม่-สนามหลวง
 3. หมอชิต-สนามหลวง 2
 4. วงเวียนใหญ่-สนามหลวง
 5. สนามหลวง-ท่าช้าง-ท่าเตียน (เดินรถวงกลม)

 

โดยมีจุดจอดรับ-ส่งบริเวณหน้าศาลฎีกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising