×

ส่องประมาณการ GDP ไทยปี 2565-2566 แต่ละสำนักคาดการณ์ไว้เท่าไรกันบ้าง?

28.10.2022
  • LOADING...
GDP ไทย

วันนี้ (28 ตุลาคม) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ปรับลดประมาณการเศรษฐิจไทยปี 2565 เหลือ 3.4% จาก 3.5% ที่ประมาณการไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะลดลง จากต้นทุนวัตถุดิบที่แพงขึ้น ประกอบกับคาดการณ์ที่ว่าการบริโภคภาครัฐน่าจะลดลงด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงกว่าประมาณการเศรษฐกิจของหลายสำนัก ไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เนื่องจากมองว่าการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวน่าจะฟื้นตัวดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

 

และสำหรับในปี 2566 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ 3.8% ต่อปี ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยคาดว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 21.5 ล้านคน

 

GDP ไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising