×

หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าฯ ประกาศพร้อมถอนตัวร่วมรัฐบาล หากยอมให้ตัดถนนผ่านเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง

โดย THE STANDARD TEAM
14.08.2019
  • LOADING...
พรรครักษ์ผืนป่า

ดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย แถลงไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เสนอแนะให้รัฐบาลมอบที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว ป่าครบุรี ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตนของกรมป่าไม้ ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อนำไปให้บุคคลกลุ่มหนึ่งไปทำประโยชน์ และนโยบายโฉนดทองคำด้วยการนำที่ดิน ส.ป.ก. ไปแปลงเป็นโฉนด เพื่อนำไปซื้อขายได้ 

 

ตลอดจนการเสนอให้มีการตัดถนนเชื่อมคลองลาน-อุ้มผาง ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการรณรงค์เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายคลองลาน-อุ้มผาง ภาคประชาชน (ครคอป.) ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการระงับโครงการดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบมหาศาล เพราะปัจจุบันมีชนกลุ่มน้อยไปอยู่อาศัยจำนวนมาก รวมทั้งผู้อพยพมาใหม่และเก่าบุกรุกป่าต้นน้ำลำธาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถ้ามีการตัดถนนจะทำให้ชนกลุ่มน้อยบุกรุกปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำลายต้นน้ำลำธารจำนวนมากและควบคุมไม่ได้ 

 

ดังนั้นหากรัฐบาลดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยพร้อมที่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทันที

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories