×

เศรษฐกิจไทยขีดเส้น 3 ส.ส. แจงปมโหวตซักฟอกนายกฯ สวนมติพรรค ภายใน 1 ส.ค. นี้ ก่อนให้กรรมการบริหารพรรคกำหนดบทลงโทษ

โดย THE STANDARD TEAM
26.07.2022
  • LOADING...
เศรษฐกิจไทย

วันนี้ (26 กรกฎาคม) บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย เปิดเผยว่า พรรคเศรษฐกิจไทยได้ให้โอกาสกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรค จำนวน 3 ราย ได้แก่ ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส. สุรินทร์, ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส. อุบลราชธานี และ ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส. ตาก ที่ฝ่าฝืนมติพรรคในการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวม 11 คน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ชี้แจงข้อเท็จจริง

 

พรรคเศรษฐกิจไทยได้ส่งหนังสือไปยัง ส.ส. ทั้ง 3 รายดังกล่าว เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง เนื่องจากปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีพฤติการณ์ที่ไม่ร่วมกิจกรรมของพรรค และมีการแสดงออกที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรค ทั้งบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรและบทบาทนอกสภาผู้แทนราษฎร 

 

โดยเฉพาะการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จึงขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่สำนักงานใหญ่ของพรรค ภายในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 หากไม่ส่งคำชี้แจงภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะชี้แจง 

 

“เราให้โอกาส ส.ส. ทั้ง 3 ท่านชี้แจงเหตุผลเพื่อความยุติธรรมโปร่งใส หลังจากได้รับคำชี้แจงแล้วจะสรุปเสนอกรรมการบริหารพรรคโดยเร็ว เพื่อกำหนดบทลงโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป” บุญสิงห์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising