×

อิทธิพลเผยแผนขับเคลื่อน Soft Power ส่งละคร ‘ผัดไทย สูตรลับลิขิตฝัน’ ร่วมฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์มอนตางยอซา ที่ฟิลิปปินส์

โดย THE STANDARD TEAM
17.03.2022
  • LOADING...
ผัดไทย สูตรลับลิขิตฝัน

วันนี้ (17 มีนาคม) อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน ‘Soft Power’ ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food), ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film), ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion), มวยไทย (Fighting) และเทศกาล ประเพณี (Festival) ออกสู่สายตาผู้คนระดับโลก 

 

ล่าสุด วธ. ได้ผลักดันงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) สู่ระดับสากล โดย วธ. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งละครเรื่อง ‘ผัดไทย สูตรลับลิขิตฝัน’ (Pad thai: The Secret Recipe) เข้าร่วมจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์มอนตางยอซา ประจำปี 2022 (The Montanosa Film Festival 2022: MFF) ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2022 ณ Baguio Creative City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งในงานจะจัดฉายละครเรื่องนี้เป็นจำนวน 3 รอบ

 

อิทธิพลกล่าวอีกว่า วธ. คัดเลือกละครเรื่อง ผัดไทย สูตรลับลิขิตฝัน เนื่องจากมีเนื้อหาส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ‘ผัดไทย’ เป็นอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับนานาชาติและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชาวต่างชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

สำหรับละครเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของ เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ ที่ออกฉายเมื่อปี 2021 บทประพันธ์โดย สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ และนักแสดงนำประกอบด้วย พลอยไพลิน ตั้งประภาพร, จรรยา ธนาสว่างกุล, นันทวัน เมฆใหญ่ และ แดน บุรีรัมย์ หรือ บุญชื่น บุญเกิดรัมย์ ตัวละครมีความยาว 48 นาที เป็นละครที่เกิดจากโครงการนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 4.0 ของศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อิทธิพลกล่าวด้วยว่า การส่งละครไทยเข้าร่วมจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์มอนตางยอซาประจำปี 2022 เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (ปี 2017-2021) ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกผ่านการเน้นนำเสนอภาพยนตร์ไทย และการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก เพื่อช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ อันก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising