×

เปิดเงินเดือนนายกรัฐมนตรีไทยและคณะรัฐมนตรี สูง-ต่ำแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

22.05.2023
  • LOADING...

ส่องเงินเดือนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประเทศไทย อ้างอิงจากคู่มือข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 พร้อมเปรียบเทียบว่า เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไทยมาก-น้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับผู้นำรัฐบาลประเทศอื่นๆ

 

สำหรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีไทยทั้งปี (12 เดือน) คิดเป็น 43,727 ดอลลาร์สหรัฐ (ตามอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 22 พฤษภาคม) นับว่าน้อยกว่าหลายประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่มากกว่ากัมพูชาและจีน

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising