×

ทบ. ชี้แจงปมเอกสารเก็บค่าดูดส้วมทหารเกณฑ์ใหม่ เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของหน่วย ยังไม่ได้อนุมัติและหักเงินจริง

โดย THE STANDARD TEAM
13.06.2024
  • LOADING...
ทหารเกณฑ์

วันนี้ (13 มิถุนายน) กองทัพบกชี้แจงกรณีการเผยแพร่เอกสารในลักษณะรายการค่าใช้จ่ายของทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก หลังตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (พัน.สบร.22 บชร.2) เพื่อใช้สำหรับการประชุมหารือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการค่าใช้จ่ายของทหารใหม่และหน่วยฝึก โดยยังไม่ได้อนุมัติหรือดำเนินการหักเงินของทหารใหม่ตามรายการในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

ปัจจุบันหลังจากที่หน่วยฝึกได้ประชุมพิจารณารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกแล้ว ทางหน่วยได้ปรับรายการใหม่ โดยไม่มีการหักค่าสาธารณูปโภค 990 บาท คงเหลือเงินจ่ายให้ทหารใหม่จำนวน 6,170 บาท ส่วนรายการค่าเครื่องแต่งกายเพิ่มเติม เช่น ชุดวอร์ม, ชุดฝึกพราง และกระเป๋า เป็นการอำนวยความสะดวกของหน่วยฝึกในการจัดหาของใช้เพิ่มเติมให้กับทหารใหม่เป็นส่วนรวม ซึ่งหน่วยฝึกได้สอบถามและชี้แจงให้ทหารใหม่ได้รับทราบแล้ว 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุดังกล่าวทำให้สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการดูแลสิทธิทหารกองประจำการ ซึ่งกองทัพบกพร้อมร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีกระบวนการกำกับดูแลและติดตามการฝึกทหารใหม่อย่างสม่ำเสมอ 

 

รวมทั้งได้พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ การฝึก และสิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้ได้รับตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 2 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยระหว่างนี้ได้ออกคำสั่งให้ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกทหารใหม่ ย้ายไปช่วยราชการที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมอบหมายให้ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ไปรักษาการแทน เพื่อกำกับดูแลหน่วยฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนดต่อไป 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising