×

เจ้าหนี้ ‘การบินไทย’ ลงมติเลื่อนโหวตแผนฟื้นฟูออกไปเป็นวันที่ 19 พ.ค. หลังตัวแผนยังขาดรายละเอียดสำคัญอีกมาก

12.05.2021
  • LOADING...
การบินไทย แผนฟื้นฟู

การประชุมเจ้าหนี้ บมจ.การบินไทย (THAI ) ในวันนี้ (12 พฤษภาคม) ซึ่งประชุมกันในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยรายงานว่าเจ้าหนี้ได้ลงมติเลื่อนการโหวตรับหรือไม่รับแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยออกไปก่อน เนื่องจากเห็นว่าตัวแผนฟื้นฟูยังขาดรายละเอียดที่สำคัญ

 

โดยการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหนี้ทั้งหมด 36 กลุ่มส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งบรรยากาศการประชุมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปที่การตอบข้อสงสัยจากเจ้าหนี้ของการบินไทยในหลายๆ ประเด็น จนมาถึงช่วงบ่าย เมื่อเข้าสู่วาระการโหวต ปรากฏว่ามีกลุ่มเจ้าหนี้ราว 20 รายเสนอให้เลื่อนโหวต และแจ้งเหตุผลที่ต้องการให้เลื่อนการโหวตรับแผนฟื้นฟูการบินไทยออกไปก่อน 

 

อย่างไรก็ตาม ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การบินไทย ได้ขอร้องว่า หากจะเลื่อนพิจารณาโหวตออกไป ก็ขอให้เลื่อนในระยะเวลาสั้นๆ เพราะปัจจุบันเงินสดหมุนเวียนของการบินไทยเหลือไม่มาก หากแผนฟื้นฟูยังไม่มีบทสรุป ก็อาจทำให้การบินไทยมีปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้

 

ส่วนสาเหตุที่เจ้าหนี้เสนอให้เลื่อนการโหวตออกไปก่อน เนื่องจากการพิจารณาแผนฟื้นฟูในช่วงเช้าของวันนี้พบว่าแผนยังขาดรายละเอียดที่สำคัญค่อนข้างมาก จึงต้องการให้คณะกรรมการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์กลับไปเพิ่มเติมรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจน มาประชุมพิจารณาและลงมติโหวตอีกครั้งในวันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.

 

ด้าน การบินไทย ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้หลายรายได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ

 

ในการประชุมดังกล่าวผู้ทำแผนได้ชี้แจงหลักการชำระหนี้ตามแผนและรายละเอียดในการขอแก้ไขแผน และเจ้าหนี้ที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนแต่ละรายก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอแก้ไขแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ 

 

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ในที่ประชุมสอบถามคำถามและให้ผู้ทำแผนตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการประชุมปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมจำนวน 20 ราย ซึ่งมีจำนวนหนี้ตามมาตรา 90/47 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้ขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนออกไป 

 

โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้ดังกล่าว และกำหนดวันนัดประชุมใหม่ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งในการประชุมที่เลื่อนออกไปเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการและการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งกำหนดนัดใหม่ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ และให้ถือว่าเจ้าหนี้ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบแล้ว

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories