×

การบินไทยแจงผลดำเนินงาน Q2/2562 ขาดทุนอ่วม 6,878 ล้าน มากกว่าปีที่แล้ว 122.9%

โดย THE STANDARD TEAM
13.08.2019
  • LOADING...
การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ในภาพรวมมีรายได้รวมทั้งสิ้น 42,509 ล้านบาท ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 4,730 ล้านบาท คิดเป็น 10% โดยสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณการผลิตลดลงจากปัญหาเครื่องยนต์ที่ส่งผลต่อการใช้งานของเครื่องบิน ประกอบกับปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการเดินทางและการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 3,270 ล้านบาท คิดเป็น 7.7% ขณะที่รายได้จากการบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท คิดเป็น 6% 

 

ส่วนค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 49,621 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว 425 ล้านบาท จากค่าน้ำมันที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมที่ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ส่งผลให้ขาดทุนย่อยจากการดำเนินงาน 7,112 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 4,305 ล้านบาท คิดเป็น 153.4%

 

ด้านผลการขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 6,878 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 3,792 ล้านบาท คิดเป็น 122.9% โดยแบ่งเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,884 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 3.15 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.73 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 121.8% โดยบริษัทให้เหตุผลว่า ในไตรมาสนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจำนวน 172 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 522 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชี 

 

เมื่อดูที่งบการเงินพบว่า จำนวนผู้โดยสารในไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 5.72 ล้านคน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 0.18 ล้านคน คิดเป็น 3.1% เมื่อดูค่าใช้จ่ายที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดพบว่า เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือที่เพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท คิดเป็น 10.3% โดยสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการปฏิบัติการของนักบิน เพื่อแก้ปัญหานักบินลาออก ซึ่งมีผลให้ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของนักบินเพิ่มขึ้น 183 ล้านบาท แต่ลดค่าล่วงเวลาของนักบินลงได้ 81 ล้านบาท

 

นอกจากนี้การบินไทยยังได้เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2562 บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจต่อเนื่องจากปีก่อน ภายใต้โครงการ ‘มนตรา’ ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูการบินไทยแบบเร่งด่วน โดยดำเนินงานตามกรอบ 5 กลยุทธ์ คือ 1. เร่งทำกำไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 2. พัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ 3. สร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า 4. ดำเนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี และ 5. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories