×
390140

‘การบินไทย’ ส่อขาดสภาพคล่อง หลังมีกระแสเงินสดพอใช้แค่เดือน ต.ค. นี้

โดย efinanceThai
20.08.2020
  • LOADING...

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเหลือเพียง 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายค่าบริหารจัดการและจ่ายเงินเดือนพนักงานถึงแค่เดือนตุลาคมนี้เท่านั้น

  

ที่ผ่านมา ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พยายามเร่งผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เป็นผลมากนัก เนื่องจากรายได้หลักมาจากค่าบัตรโดยสารที่ยังมีจำนวนน้อยมากจากการเปิดเที่ยวบินพิเศษขนส่งคนไทยกลับประเทศ ส่วนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ปกติยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จากที่ทางการยังมีมาตรการปิดน่านฟ้า เนื่องจากทั่วโลกยังมีการระบาดของโควิด-19 รุนแรง ส่วนรายได้ของครัวการบินและฝ่ายซ่อมบำรุงยังมีเข้ามาไม่มากเช่นกัน

 

ส่วนมาตรการลดค่าใช้จ่ายยังทำไม่ได้ตามเป้าหมาย แม้ได้ดำเนินโครงการ Together We Can ด้วยการปรับลดค่าตอบแทนและเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงลง 40-70% รวมทั้งเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการสมัครใจลดเงินเดือน และหยุดงานโดยไม่รับค่าตอบแทน (Leave without pay) มาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้พนักงานทำงานที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

  

โดยการปรับลดเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 261 ล้านบาทต่อเดือนเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หลังจากบริษัทมีนโยบายทำงานที่บ้านเป็นเวลา 3 เดือน ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้รวมทั้งสิ้น 11 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 3.6 ล้านบาท

 

เรียบเรียง: จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 

ติดตามข่าวสารการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่: www.efinancethai.com  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories