×

การบินไทยแจง ยังไม่สามารถคืนเงินให้ผู้โดยสาร เพราะติดกฎหมายของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

โดย THE STANDARD TEAM
28.05.2020
  • LOADING...

การบินไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีผู้โดยสารขอคืนบัตรโดยสารว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การบินไทยจำเป็นต้องหยุดทำการบินชั่วคราว และผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถเดินทางได้  

 

การบินไทยได้อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยขยายอายุบัตรโดยสาร เปลี่ยนบัตรโดยสารให้เป็น Travel Voucher ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาบัตรโดยสารเดิม การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ภายใน 180 วัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

แต่ขณะนี้การบินไทยได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางแล้ว การบินไทยจึงถูกบังคับด้วยข้อกฎหมาย ทำให้ยังไม่สามารถชำระคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ในขณะนี้ การบินไทยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่อาจชำระเงินคืนให้ลูกค้ารายต่างๆ ได้ชั่วคราว 

 

อย่างไรก็ตาม การบินไทยมีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) อย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน โดยจะแจ้งถึงสิทธิของผู้โดยสารและความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการทางช่องทางต่างๆ ต่อไป  

 

ทั้งนี้ในการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ การบินไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย และขอให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าการบินไทยยังคงดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของการบินไทย รวมถึงสมาชิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกท่าน 

 

โดยเชื่อมั่นว่าการบินไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ และกลับมาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการบินที่แข็งแกร่งเพื่อความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย และเพื่อผู้โดยสารทุกท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญของการบินไทยเสมอมา

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories