×

ครั้งแรกของไทย THACCA SPLASH – Soft Power Forum 2024 ระเบิดพลังวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (17 มิถุนายน) รัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้จัดงานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำเอาวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจาก 11 สาขาอุตสาหกรรม สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ผ่านทักษะทางวัฒนธรรมและสังคมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อการเข้าสู่เวทีระดับสากล ภายใต้ชื่องาน THACCA SPLASH – Soft Power Forum 2024 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 1 และ 2

 

โดยการจัดงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติในครั้งนี้ มุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์ ความเข้าใจต่อทิศทางการดำเนินการ และบทบาทในเวทีระดับสากล ประการถัดมา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการด้านซอฟต์พาวเวอร์ รวมถึงส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันผ่านการเชื่อมโยงความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ประการสุดท้าย เพื่อสนับสนุนกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนา อีกทั้งส่งเสริมด้านซอฟต์พาวเวอร์ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนพันธมิตรนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสากล

 

แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “นโยบายซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่เราจะผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง เสน่ห์ของประเทศไทยจะยกระดับเม็ดเงินทั้งเรื่องการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจเทศกาล ไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหาร การยกระดับฝีมือแรงงานทั้งระบบ เพราะครั้งนี้เรามองเป็นภาพใหญ่ ไม่แยกกันทำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด”

 

และได้เผยแนวคิดการจัดงาน THACCA SPLASH – Soft Power Forum 2024 สาดวัฒนธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทย นำร่องเป็นสื่อกลางรวบรวมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและทั่วโลก พร้อมกับ 4 โซนอันยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า 11,230 ตารางเมตร ได้แก่

 

  1. SPLASH Visionary Zone ประกอบด้วยเวทีแสดงศักยภาพทั้งด้านความสามารถ การแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์ กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ และความคิดเห็น เพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายต่อยอด โดยจะมีเวทีทั้งหมด 4 เวที ได้แก่ Vision Stage, Pathway Stage, Performance Stage และ Splash Pod 

 

  1. นิทรรศการจากทักก้า (THACCA Pavilion) ที่จะนำเสนอทุกเป้าหมาย และแรงผลักดันที่ทักก้ากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยซอฟต์พาวเวอร์ และสิ่งที่ทักก้าจะทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 

  1. นิทรรศการจาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะนำเสนอศักยภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย และศักยภาพวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของคนไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่ต้องการให้โลกรับรู้ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเฟสติวัล ท่องเที่ยว อาหาร ออกแบบ ศิลปะ ภาพยนตร์ เพลง หนังสือ เกม แฟชั่น และกีฬา

 

  1. International Pavilion ประกอบด้วยโอกาสและความสำเร็จของแต่ละประเทศจากนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอิตาลี

 

หนึ่งในไฮไลต์ของงาน เช่น ตัวแทนจากอุตสาหกรรมเฟสติวัล ผู้จัดงาน S2O จากประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ที่จะมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในการพาประเพณีสงกรานต์ไทยไปสู่ต่างประเทศ อีกทั้ง Hackathon กิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ส่งเสริมการระดมความคิดสร้างสรรค์ Hack Idea ไม่มีที่สิ้นสุด รับโจทย์ปัญหาสุดท้าทายจากอุตสาหกรรมภายในงาน

 

สำหรับงานนี้ เตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายฝ่ายทุกสารทิศ เช่น หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนในการขับเคลื่อน 11 อุตสาหกรรมข้างต้น เปิดโอกาสการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างองค์กร ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานได้เอื้อต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งรวมแรงบันดาลใจและความฝันเพื่อคนไทย ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวิถีชีวิตของผู้คน ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตในระดับสากลอย่างภาคภูมิ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising