×

THACCA เปิดรายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ‘ด้านภาพยนตร์’ โดยมี คุณชายอดัม รับตำแหน่งประธาน

15.02.2024
 • LOADING...
THACCA

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์) Thailand Creative Culture Agency หรือ THACCA ได้ประกาศรายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ‘ด้านภาพยนตร์’ จำนวน 22 ท่าน ออกมาให้ทุกคนได้ติดตาม โดยมี ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล หรือ คุณชายอดัม รับตำแหน่งประธานอนุกรรมการ

 

THACCA

 

สำหรับบทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ‘ด้านภาพยนตร์’ ที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของ THACCA ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

 

 1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำนโยบายและแผน พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

 

 1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแผน ต่อคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนในความรับผิดชอบแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

 

 1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมอบหมาย

 

ในส่วนของรายชื่อคณะอนุกรรมการทั้ง 22 คน ประกอบด้วย

 

 1. ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล (ประธาน) – ผู้กำกับภาพยนตร์ ผีห่าอโยธยา และ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 1. กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ – Director & General Management บริษัท One Cool Production

 

 1. กิตติพัฒน์ จินะทอง – CEO, Real Bangkok Digital Media การผลิตสื่อแบบ Virtual Production (VFX)

 

 1. กุลเทพ นฤหล้า – ผู้บริหารบริษัท Benetone Films และนายกสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ

 

 1. ชยนพ บุญประกอบ – ผู้กำกับภาพยนตร์ SuckSeed ห่วยขั้นเทพ, เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ และ Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน

 

 1. ชลากรณ์ ปัญญาโฉม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 

 1. ชลิดา เอื้อบำรุงจิต – ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กรรมการบริหารของสหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ (FIAF)

 

 1. ชานน สันตินธรกุล – นักแสดง

 

 1. โชคชัย ชยวัฑโฒ – ผู้อำนวยการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

 

 1. ณฐพล บุญประกอบ – ผู้กำกับภาพยนตร์ เอหิปัสสิโก

 

 1. ณัฏฐ์ กิจจริต – นักแสดง

 

 1. ดรสะรณ โกวิทวณิชชา – ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์ Festival Director

 

 1. พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ – ผู้กำกับภาพยนตร์ ไอ้ฟัก และ มะหมา 4 ขาครับ

 

 1. พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ – ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 1. มานุสส วรสิงห์ – นายกสมาคมนักลำดับภาพแห่งประเทศไทย และนักตัดต่อภาพยนตร์ ซีรีส์ และละคร แสงกระสือ, Hunger คนหิว เกมกระหาย และ มนต์รักนักพากย์

 

 1. มิณราญาพร สำนองคำ – เลขานุการสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

 

 1. วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ – อาจารย์ประจำภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนักเขียนบทภาพยนตร์ สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า…รัก

 

 1. วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง – ผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนบทภาพยนตร์ ฟ้าทะลายโจร, หมานคร และ เมอร์เด้อเหรอ ฆาตกรรมอิหยังวะ

 

 1. ศาสวัต บุญศรี – อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 1. สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

 

 1. โสฬส สุขุม – ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ Where We Belong และ Hunger คนหิว เกมกระหาย และศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ปี 2561

 

 1. อริสา พลโยธา (เลขานุการ) – Communication Media Producer

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising