×

‘เครือไทย โฮลดิ้งส์’ เริ่มขยับ ล่าสุดเข้าถือหุ้นธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพิ่มเป็น 100% โดยซื้อจากบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

02.07.2021
  • LOADING...
ฐากร ปิยะพันธ์

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ หรือ TGH แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด หรือ CSH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TGH ถือหุ้น 100% ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 68.79% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีบริษัท อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด หรือ MEIS ซึ่งเป็นบริษัทร่วม (เดิมชื่อ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด) จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายหลังทำรายการข้างต้น CSH ได้เข้าถือหุ้น 100% ใน MEIS จึงส่งผลให้ MEIS เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วม ที่บริษัทถือหุ้น  31.21% เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้น 100%

 

โดย MEIS ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนให้บริการธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งภายหลังทำรายการดังกล่าว บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของ MEIS แต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ขายเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายการซื้อขายหุ้นของ MEIS ดังกล่าวมีขนาดรายการไม่เกิน 0.03% ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นย้อนหลัง 6 เดือน และคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว ถือเป็นรายการขนาดเล็ก บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด

 

ขณะที่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หรือ BJC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด (BCS) ให้กับบริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด (CSH) ซึ่ง CSH เป็นบริษัทร่วมทุนที่บิ๊กซีฯ เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิตโดยการร่วมทุนภายใต้สัญญาร่วมลงทุน

 

โดยบิ๊กซีฯ จะเสนอจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 10,801,656 หุ้น หรือคิดเป็น 68.80% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BCS รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 บาท ให้แก่ CSH ซึ่งผลจากจำหน่ายไปหุ้นสามัญใน BCS จำนวนดังกล่าว ทำให้ BCS พ้นจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

 

ทั้งนี้ TGH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (ลีสซิ่งและสินเชื่อองค์กร) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising