×

กลุ่ม ‘BTS’ ส่งบริษัทร่วมทุน ‘ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น’ ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขาย IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น จ่อเข้าเทรดในตลาด mai

09.12.2022
  • LOADING...
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น

บมจ.ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (TBN) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 

แผนระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ Digital Transformation ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนโครงการและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


ทั้งนี้ TBN มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่

  1. ปนายุ ศิริกระจ่างศรี 31.45% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 23.59% 
  2. Rocket Holdings HK Limited ในเครือ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 25% จะลดเหลือ 18.75% 
  3. นริศรา ลิ้มธนากุล 24.05% จะลดเหลือ 18.04%

 

บมจ.ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (TBN) เป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร รวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน และพัฒนาโซลูชันตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้ซอฟต์แวร์ Low-code Development Platform (LCDP) ของ Mendix เป็นหลัก ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็ปไซต์ หรืองานดิจิทัลโซลูชันได้รวดเร็ว บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mendix License รายแรกในประเทศไทย ปัจจุบันมีเพียงรายเดียว

 

บริการของ TBN แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

 

  1. งานพัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่องตามที่ลูกค้าต้องการแบบครบวงจร ได้แก่ งานพัฒนาระบบดิจิทัล (Digital Solution Services) งานสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบ (Technical Support and Maintenance) และงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อยอดจากที่ได้พัฒนาและติดตั้งลงบนระบบของลูกค้า (Technical Consultancy Services) โดยงานพัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นบริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท 

 

  1. งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี คือ การให้ใช้สิทธิ์โปรแกรม Mendix (Mendix License) บริษัทได้รับแต่งตั้งจาก Siemens ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Mendix อย่างเป็นทางการ (Authorized Reseller) รายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551 และการให้บริการคลาวด์ (Cloud Services) ให้เช่าพื้นที่บนคลาวด์จากผู้ให้บริการชั้นนำของโลก เช่น Amazon Web Services และ Mendix Cloud รวมถึงผู้ให้บริการชั้นนำในไทย โดยบริษัทมีหน้าที่ออกแบบ Infrastructure ให้เหมาะสมตามจำนวน Users ที่คาดว่าจะเข้ามาใช้งาน การตั้งค่าระบบ (Configuration) รวมไปถึงการให้บริการบริหารจัดงานและบำรุงรักษาหลังจากที่ได้มีการ Implement ระบบให้กับลูกค้าแล้ว (Managed and Maintenance Service) เพื่อให้การทำงานของระบบคลาวด์เป็นไปอย่างราบรื่น

 

ทั้งนี้ ผลประกอบการช่วงปี 2562-2564 บริษัทมีรายได้ 130.38 ล้านบาท, 215.73 ล้านบาท และ 291.19 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 45.44 ล้านบาท, 87.61 ล้านบาท และ 84.04 ล้านบาท ตามลำดับ

 

ส่วนช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้ 243.96 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 26.52 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ 198.12 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 58.70 ล้านบาท

 

ณ 30 กันยายน 2565 มีสินทรัพย์ 256.33 ล้านบาท หนี้สิน 190.16 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 66.18 ล้านบาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising