×

คมนาคมเล็งปรับค่าแท็กซี่ในรอบ 8 ปี ศักดิ์สยามแย้ม เคาะราคาช่วงปลายปีนี้

โดย THE STANDARD TEAM
05.09.2022
  • LOADING...
ค่าแท็กซี่

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (Taxi-Meter) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากมีข้อเรียกร้องจากผู้ขับรถแท็กซี่ นำโดยคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคม ขอเสนอให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 

เนื่องจากกว่า 8 ปี (ตั้งแต่ปี 2557-2565) ที่รถแท็กซี่ยังคงใช้อัตราค่าโดยสารเดิมอยู่ ซึ่งสวนทางกับอัตราค่าเชื้อเพลิงและค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ เพื่อพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม

 

จากการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านโดย TDRI ศึกษาแล้วพบว่า ประชาชนเดินทางด้วยระยะทางที่สั้นลง เที่ยววิ่งในการให้บริการเดินรถน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนการเดินรถสูงขึ้น รายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่จึงลดน้อยลง เป็นผลให้จำนวนผู้ให้บริการรถแท็กซี่ลดน้อยลง

 

โดยมีรถแท็กซี่ที่ให้บริการจริงประมาณ 60,000 คันต่อวัน จากจำนวนรถทั้งสิ้น 80,000 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของรถแท็กซี่ทั้งหมด

 

รายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่มีทิศทางสวนทางกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2557-2565 พบว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 7 คณะทำงานจึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนำข้อมูลการศึกษาของ TDRI และข้อเรียกร้องของผู้ขับรถแท็กซี่ มาเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, TDRI และภาคประชาชน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมทางเฟซบุ๊กของกรมการขนส่งทางบก

 

ขณะที่ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการรถสาธารณะแท็กซี่โดยสารได้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อปรับขึ้นค่าโดยสาร ซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของเวทีสาธารณะ ประกอบด้วยมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 

 

สำหรับผลสรุปเบื้องต้นได้มีความคิดเห็นตรงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากกว่า 8 ปี รถแท็กซี่ยังคงใช้อัตราค่าโดยสารเดิมอยู่ ซึ่งสวนทางกับอัตราค่าเชื้อเพลิงและค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเปิดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องอัตราค่าโดยสารแท็กซี่สาธารณะทั้งหมด 3 ครั้ง โดยคาดว่าภายในปลายปี 2565 จะสามารถสรุปและปรับขึ้นค่าโดยสารได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising