×

กลุ่มแท็กซี่ 4.0-คนขับอิสระ รวมตัวหนุนคมนาคมให้เดินหน้า ‘กฎหมายแอปฯ เรียกรถ’ ชี้ถึงเวลาทุกฝ่ายปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2021
  • LOADING...
ผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0

วันนี้ (17 มิถุนายน) ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับรถยนต์รับจ้างแบบบริการทางเลือก และตัวแทนเครือข่ายผู้ขับขี่แท็กซี่ชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่พัฒนา นำโดย จิรภัทร โสภาลัย เดินทางมาขอบคุณและให้กำลังใจ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 

จากนั้นได้ยื่นหนังสือขอบคุณถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่าน สุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ตามที่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม เสนอให้พิจารณา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับรถยนต์รับจ้างแบบบริการทางเลือก และตัวแทนเครือข่ายผู้ขับขี่แท็กซี่ชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่พัฒนา กล่าวว่า ที่เดินทางมาวันนี้ เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับทางกลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ซึ่งมาวางพวงหรีด เผาหุ่นฟาง และทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อคัดค้านนโยบายก่อนหน้านี้ โดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสม อยากให้ปรับตัวเช่นเดียวกับเราที่มองว่าเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤต และควรรับฟังความต้องการของประชาชน จึงต้องเดินทางมาให้กำลังใจศักดิ์สยาม เลยขออาสาเก็บพวงหรีดและทำความสะอาดหน้ากระทรวง เพื่อให้กำลังใจคนทำงาน อย่าหวั่นไหวกับพฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ทางกลุ่มเชื่อว่าร่างกฎกระทรวงฯ นี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับระบบขนส่งของไทยให้ทันสมัย โดยการนำรถบ้านมารับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนนับล้านคน โดยเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการใช้บริการ และยังสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ขับขี่ให้สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 97 เห็นด้วยที่จะให้มีการเรียกรถผ่านแอปฯ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสูญเสียประโยชน์ โดยตนหวังว่ากฎกระทรวงฯ และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องจะสามารถประกาศใช้ได้ในโอกาสแรกต่อไป

 

“ส่วนตัวคิดว่าการนำรถบ้านมาวิ่งเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ จะไม่กระทบกับคนขับแท็กซี่ เนื่องจากรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารตามรายทางและรับผ่านแอปฯ ซึ่งรถบ้านที่เปลี่ยนมาเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ ไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจน” แกนนำกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 ระบุ

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising