×

สรรพากรเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแส-ข้อมูลภาษีไม่ถูกต้อง ผ่านมือถือ- เว็บไซต์ได้

03.01.2018
  • LOADING...

เรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนก็ว่าได้ เมื่อกรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางใหม่สำหรับประชาชน โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแหล่งภาษีผ่านมือถือและเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้แล้ว

 

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบายว่า “ปัจจุบันประเทศไทยยังมีธุรกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน และพบว่าบางส่วนยังไม่อยู่ในระบบภาษี อาทิ ธุรกิจเงินสด (Cash Economy) และธุรกิจออนไลน์ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจในการเสียภาษี

 

กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่าน Website On Mobile ขึ้น เมื่อประชาชนพบเห็นกิจการที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง กิจการที่ไม่ออกใบกำกับภาษี กิจการที่ออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง กิจการที่เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีแล้วถูกบวก VAT เพิ่ม หรือพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่างๆ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 5 ขั้นตอน ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือโทรศัพท์มือถือที่ www.rd.go.th >เมนู ‘แจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี

 

โดยประชาชนสามารถส่งภาพถ่ายและที่ตั้งกิจการ (Location) ให้กรมสรรพากรทราบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งข้อมูลผู้แจ้งจะไม่ถูกเปิดเผยในทุกกรณี และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการ

 

การเปิดระบบฯ ดังกล่าวจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชน ช่วยนำผู้ที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี เป็นการขยายฐานภาษี และเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ของประเทศในระยะยาว

 

โดยระบบดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

สำหรับผู้เสียภาษีที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising