×

สรรพากรมั่นใจเก็บภาษีตามเป้า 2.2 ล้านล้านบาท จับมือแบงก์พัฒนาบริการบนบล็อกเชน เริ่มใช้ E-Stamp 1 ก.ค. นี้

27.06.2019
  • LOADING...

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวในงาน Tax Talks ครั้งที่ 2: Digital Services for Business Enterprise ว่า ขณะนี้กรมสรรพากรเก็บภาษีได้เกินเป้าถึง 3.8 หมื่นล้านบาท เชื่อว่าปี 2562 นี้จะเก็บได้ตามเป้า 2.2 ล้านล้านบาทอย่างแน่นอน และจากนี้จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาบริการของกรมสรรพากรบนระบบเปิด (Open API) เพื่อให้ภาคธุรกิจดำเนินการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 

กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่เพื่อสอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิดเก็บภาษีตรงเป้าหมาย นโยบายตรงกลุ่ม และบริการตรงใจ โดยจะใช้กลยุทธ์การเป็นแพลตฟอร์มสำหรับระบบนิเวศด้านภาษีที่หลากหลาย โดยยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง ขณะเดียวกันจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics เพื่อจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมเสียภาษีที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีแนวโน้มหลบเลี่ยงภาษีจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น

 

สำหรับสถิติการยื่นเอกสารเพื่อกระบวนการทางภาษีผ่าน E-Filing พบว่า ปีที่ผ่านมา การยื่นแบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาสูงถึง 79% ขณะที่กลุ่มนิติบุคคลยังใช้เพียง 53.7% ซึ่งต้องเร่งขยายกลุ่มผู้ใช้งานให้มากขึ้น ขณะที่การชำระภาษี เงินสดยังเป็นทางเลือกหลักด้วยสัดส่วน 66.8% จ่ายด้วยเช็ก 22.4% ส่วนจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยังมีเพียง 1.6%

 

กรมสรรพากรยังพัฒนาระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลนีบล็อกเชนร่วมกับทาง Digital Ventures (ธนาคารไทยพาณิชย์) และยังพัฒนาระบบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยบล็อกเชนกับทางธนาคารกรุงไทยด้วย โดยจะมีความร่วมมือกับทั้ง 2 ธนาคาร รวมทั้งองค์กรต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต และวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ กรมสรรพากรจะให้บริการ E-Stamp เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับอากรแสตมป์ที่ใช้ในภาคธุรกิจด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising