×

แทนคุณเผย พรรคประชาธิปัตย์ร่วมเฉลิมฉลองเดือน Pride Month หนุนความหลากหลายทางเพศ

โดย THE STANDARD TEAM
04.06.2022
  • LOADING...
พรรคประชาธิปัตย์

วันนี้ (4 มิถุนายน) แทนคุณ จิตต์อิสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนนำโดย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค นำพาพรรคประชาธิปัตย์ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่ม LGBTQ+ จนตอนนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น และได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง

 

อีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นพรรคที่ต้องการผลักดันในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้กันอย่างถ้วนหน้า ซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วย

 

นอกจากนี้ตนยังได้มีส่วนร่วมในร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือก​ปฏิบัติ​ต่อบุ​คค​ล พ.ศ. …. เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในสถานภาพต่างๆ ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้วยความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศวิถี อาชีพ รวมทั้งผู้ก้าวพลาดต่างๆ อีกด้วย

 

ขณะเดียวกัน ในส่วนของ ชมพูนุท นาครทรรพ ประธานคณะทำงานประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศ ก็ได้ทำงานและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ผลักดันพระราชบัญญัติคู่ชีวิต, พระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising