×

Zhu Hexin

เศรษฐาเยือนจีน
17 ตุลาคม 2023

เศรษฐาเยือนจีน เชิญชวน CITIC ลงทุนรถยนต์ EV – พลังงานสะอาด พร้อมทาบ CRRC ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางในไทย

เศรษฐาเดินทางเยือนจีนตามคำเชิญของสีจิ้นผิง ร่วมประชุม BRF พร้อมจับมือ 50 บิ๊กธุรกิจไทย เพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนจีน พร้อมทาบจีนร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 5 อุตสาหกรรมในไทย   เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีภารกิจเดินทางเยือนต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในช่วงระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2566 ดังนี้ ...

X
Close Advertising