×

WSJ. Magazine

Angelina Jolie
7 ธันวาคม 2023

Angelina Jolie เผยว่าเธอคงไม่เลือกเป็นนักแสดงในยุคปัจจุบัน เพราะมีความคาดหวังสูงเกินไป

Angelina Jolie เผยว่า ถ้าหากต้องเลือกว่าจะเริ่มต้นทำอาชีพแสดงหรือไม่ในปัจจุบันนี้ เธอคงไม่เลือกเส้นทางนั้นอย่างแน่นอน ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยใหม่ที่ทำให้ผู้คนคาดหวังในตัวเหล่าคนดังสูงขึ้นเป็นอย่างมาก   Angelina Jolie นักแสดงวัย 48 ปี พูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวผ่าน WSJ. Magazine ฉบับล่าสุด โดยเผยว่าเธอคงไม่เลือกเป็นนักแสดงในตอนนี้ เพ...

Close Advertising