×

World Central Kitchen

การทำให้ชาวยูเครนได้รับอาหารอย่างเพียงพอก็เป็นการต่อสู้เพื่อเพื่อนมนุษย์เช่นกัน World Central Kitchen เดินหน้ามอบอาหารให้ชาวยูเครน
2 มีนาคม 2022

การทำให้ชาวยูเครนได้รับอาหารอย่างเพียงพอก็เป็นการต่อสู้เพื่อเพื่อนมนุษย์เช่นกัน World Central Kitchen เดินหน้ามอบอาหารให้ชาวยูเครน

World Central Kitchen องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งโดยเชฟ José Andrés นั้นได้มีส่วนช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ทั่วโลกมาแล้วอย่างต่อเนื่องนับทศววรษ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบัญชี Twitter ของ ของ World Central Kitchen ก็เพิ่งโพสต์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนในบราซิล มาดากัสการ์ และตองกา   ความสนใจทั่วโลกเปลี่ยนไปเมื่อกลางสัปดาห์ท...

Close Advertising