×

Wolrd Economic Forum (WEF)

เวที WEF
12 มกราคม 2023

เวที WEF ยก ‘วิกฤตเงินเฟ้อและปัญหาค่าครองชีพ’ ภัยคุกคามเศรษฐกิจโลกในระยะเวลาอันใกล้

เวทีงานประชุมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่าง World Economic Forum (WEF) ได้เปิดเผยรายงาน Global Risk Report ผลการศึกษาสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งได้มีการเผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (11 มกราคม) ก่อนการประชุมประจำปีของ WEF ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าในรีสอร์ตเมืองดาวอสบนเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์   ...
Global Gender Gap Report 2022
15 กรกฎาคม 2022

ดัชนีโลกว่าด้วยช่องว่างระหว่างเพศ ปี 2022 โดย WEF ไทยอยู่ตรงไหนในประชาคมโลก

จากรายงานดัชนีโลกว่าด้วยช่องว่างระหว่างเพศ ปี 2022 โดย World Economic Forum: WEF ฉบับล่าสุด ที่สำรวจและจัดอันดับเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างเพศ 146 ประเทศทั่วโลก ในมิติของ 4 เสาหลักอย่างการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล รวมถึงการได้รับแรงกระตุ้นให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจากรายงานปีนี้...
WEF
23 พฤษภาคม 2022

WEF ยกจีนกุญแจสำคัญของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก ชี้อะไรที่กระทบจีน ย่อมกระทบถึงทุกประเทศ

บอร์เก เบรนด์ ประธาน Wolrd Economic Forum (WEF) แสดงความเห็นระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวของทางการจีน โดยยอมรับว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงของจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของโลก และสิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศจีน ย่อมมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของโลกตามไปด้วย   ทั้งนี้ การประชุมประจำปีของ WEF 2022 จัดขึ้นที่เมืองดาวอส ประเทศสว...

Close Advertising