×

UTO

15 สิงหาคม 2020

‘Upcycling the Oceans, Thailand’ โครงการแปลงร่างขยะในทะเลเพิ่มมูลค่าสู่สินค้าแฟชั่น นำร่องสอดคล้องตาม ‘มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน’ สำเร็จเป็นโครงการแรกของไทย [Advertorial]

นับเป็นความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมอีกหนึ่งก้าวที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย ซึ่งยึดถือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการขับเคลื่อนหลักการ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ (Circular Economy) และแนวคิด ‘GC Circular Living’ จนสามารถผลักดันโครงการ ‘Upcycling the Oceans, Thailand’ (UTO) ให้...

X
Close Advertising