×

THE STANDARD Art Fest

10 พฤษภาคม 2019

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนพฤษภาคม 2562

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมแต่งเติมและเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจดีๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้ ทั้งงานที่ควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ และเราไม่อยากให้พลาดแม้แต่งานเดียว!   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง      Bodhi Theatre W...
THE STANDARD Art Fest
11 เมษายน 2019

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนเมษายน 2562

อุณหภูมิอากาศของเดือนเมษายนอาจทำให้คุณใจร้อน ลองออกไปเสพศิลป์ตามแกลเลอรีเพื่อให้จิตใจสงบเย็นลง อีกทั้งยังได้แรงบันดาลใจกลับไปเติมเต็มชีวิตอีกด้วย   Photo: Courtesy of BACC   Twilight Zone II What: นิทรรศการที่จะพาคุณย้อนอดีตไปชื่นชมความงามของแดนสนธยา ผ่านภาพจิตรกรรมสีน้ำมันและภาพวาดในสมุดบันทึกของศิลปินแห่งชาติ ‘อาจ...
THE STANDARD Art Fest
7 มีนาคม 2019

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนมีนาคม 2562

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมแต่งเติมและเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจดีๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้ ทั้งงานที่ควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนมีนาคมนี้ และเราไม่อยากให้พลาดแม้แต่งานเดียว!   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง    Photo: Leic...
THE STANDARD Art Fest
15 กุมภาพันธ์ 2019

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมแต่งเติมและเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจดีๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้ ทั้งงานที่ควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ และเราไม่อยากให้พลาดแม้แต่งานเดียว!   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง    Pho...
10 มกราคม 2019

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนมกราคม 2562

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมแต่งเติมและเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจดีๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้ ทั้งงานที่ควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนมกราคม 2562 นี้ และเราไม่อยากให้พลาดแม้แต่งานเดียว!   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง   Photo: Yelo House...
13 ธันวาคม 2018

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนธันวาคม 2561

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้ ทั้งงานที่ควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนธันวาคมนี้ เพราะเราไม่อยากให้พลาดแม้แต่งานเดียว   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง   Photo: JAM Through Kayne’s Eyes What: นิทรรศการศิลปะ...
8 พฤศจิกายน 2018

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้ ทั้งงานที่ควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ เพราะเราไม่อยากให้พลาดแม้แต่งานเดียว   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง   Photo: นวลตา วงศ์เจริญ   In The End, We’re ...
5 ตุลาคม 2018

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนตุลาคม 2561

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้ ทั้งงานที่ควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนตุลาคมนี้ เพราะเราไม่อยากให้พลาดแม้แต่งานเดียว   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง   Photo: Hello. GOOSE   I Can’t Talk Frankly What: นิ...
6 กันยายน 2018

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนกันยายน 2561

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้ ทั้งงานที่ควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนกันยายนนี้ เพราะเราไม่อยากให้พลาดแม้แต่งานเดียว   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง    Photo: YELO House     Good ...
2 สิงหาคม 2018

THE STANDARD Art Fest: รวมลิสต์นิทรรศการศิลปะที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือนสิงหาคม 2561

THE STANDARD Art Fest ชวนคุณไปพบเจอมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านนิทรรศการศิลปะที่เรารวบรวมมาให้คุณ ทั้งงานที่คุณควรรีบไปชมก่อนหมดโอกาส หรืองานน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดแม้แต่งานเดียว!   Highly Recommend: งานน่าชมที่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่ง    Photo: Bridge Art Space A Part of... What:...

Close Advertising