×

Thailand Economic Outlook 2023

เศรษฐกิจไทย
4 ตุลาคม 2022

กูรูเตือนเศรษฐกิจไทยเสี่ยง ‘ก้าวไม่พ้นเหว’ ในปีหน้า แนะถนอมเงินทุนสำรองรับมือวิกฤตโลกถดถอย

กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวในงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2023 หัวข้อเศรษฐกิจไทย..ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจโลก ว่าปี 2566 จะเป็นปีที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจสูงกว่าในปีนี้ โดยสิ่งที่ต้องติดตาม คือการเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้...