×

SUPEREIF

SUPEREIF
20 สิงหาคม 2019

เปิดตัว SUPEREIF กองทุนรวมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กองแรก พร้อมซื้อ-ขาย 21 สิงหาคม

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า SUPEREIF ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ...