×

Spain

19 มิถุนายน 2017

ทั่วโลก สั่งแบน! ผู้ชายนั่งอ้าขาในขนส่งสาธารณะ

     พฤติกรรมการนั่งอ้าขาในขนส่งสาธารณะของผู้ชาย (Manspreading) เป็นเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยครั้งในหลายๆ ประเทศ อาจเรียกได้ว่าเป็น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็ว่าได้ จนเกิดเป็นข้อถกเถียง ข้อเรียกร้อง และกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ตามมา โดยผูกโยงอยู่กับความเท่าเทียมกันทางเพศและมารยาททางสังคมในการใช้บริการพื้นที่สาธารณะร่วมกัน   ...

X
Close Advertising