×

Smart City

10 พฤษภาคม 2018

AIS พร้อมให้บริการ IoT เชิงพาณิชย์รายแรกของไทย หลังขยายเครือข่ายครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ [Advertorial]

ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นภาพเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งคืบคลานเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนชัดมากขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องตามโรดแมปและนโนบายของภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อน 7 จังหวัดต้นแบบในไทยให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะในเร็ววัน (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา)   ลำพังการ...
25 กันยายน 2017

สำรวจตลาด Bike Sharing ในประเทศไทย เมื่อบริการให้เช่าจักรยานสาธารณะจากจีนกำลังคึกคัก

      แม้จะถูกค่อนขอดและตัดส่วนแบ่งรายได้ไปจากผู้ประกอบการหน้าเดิมๆ อยู่บ้าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าทุกวันนี้ ธุรกิจ Sharing Economy หรือเศรษฐกิจแบบแบ่งปันกำลังกลายเป็นเทรนด์ธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมมากๆ โดยเฉพาะในไทย       ด้วยประโยชน์ที่ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนเเต่ก็ได้รับสินค้าและ...
25 กันยายน 2017

จากประเทศจอมก๊อปสู่ Digital Nation จีนสร้างชาติด้วยดิจิทัลได้อย่างไร

  Cover Photo: www.digitalthailandbigbang.com        ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’      ‘การพลิกโฉม’      ‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน’      ‘ยุค 4.0’      จะด้วยความกังวลต่อกระแส Disruption หรือเศรษฐกิจซบเซามานาน รัฐบาลเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการป...
1 กันยายน 2017

มองปัจจุบันสะท้อนภาพอนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประเทศไทย

     ไม่ว่าจะเหลียวมองไปที่ประเทศใด กระแสความสนใจเรื่อง ‘รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV)’ ก็กลายเป็นวาระที่หน่วยงานในหลายๆ ประเทศต่างให้ความสำคัญและลงทุนพัฒนาอย่างจริงจังไปเสียหมด เพราะนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ได้แล้ว พลังงานไฟฟ้าก็ยังเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้...