×

Singapore Art Book Fair (SGABF)

17 กรกฎาคม 2018

พาชม Singapore Art Book Fair 2018 เทศกาลหนังสือและสิ่งพิมพ์ศิลปะ ณ ประเทศสิงคโปร์

    Singapore Art Book Fair (SGABF) เป็นงานเทศกาลหนังสือและสิ่งพิมพ์ศิลปะร่วมสมัยประจำปี เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2013 ถึงปัจจุบัน งานปีนี้จัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 เป็นปีแรกที่จัดไกลออกมานอกตัวเมือง แต่ได้สถานที่ที่น่าสนใจอย่าง NTU Centre for Contemporary Art Singapore ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยของสิงคโปร์    ...

Close Advertising