×

Scott Steinberg

‘6 ความกลัว’ ต้องพิชิตเพื่อความสำเร็จ
10 มกราคม 2021

‘6 ความกลัว’ ต้องพิชิตเพื่อความสำเร็จ

ผู้เชี่ยวชาญแนะความกลัวที่ต้องเร่งจัดการรับมือ เพื่อให้สามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งยังจะมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ในปี 2021   ผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นออกมายืนยันแล้วว่า อุปสรรคขัดขวางใหญ่ที่ทำให้คนๆ หนึ่งไม่อาจประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องเวลา เงินทุน หรือทรัพยากร แต่เป็นความสามารถในการยืดหยัดอดทนต่อการเปลี่ยน...
6 มกราคม 2021

ชมคลิป: 6 ความกลัวต้องพิชิตเพื่อความสำเร็จ | HIGHLIGHT 6 มกราคม 2564

Scott Steinberg นักอนาคต (Futurist) ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาและนักพูดด้านนวัตกรรมอนาคต ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ แนะนำให้เร่งจัดการ 'ความกลัว' เพื่อให้สามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ในปี 2021 ความกลัวทั้ง 6 รูปแบบมีอะไรบ้าง ติดตามได้ใน Highlight นี้   ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จั...