×

SCBS Wealth Research

26 กุมภาพันธ์ 2019

บล.ไทยพาณิชย์ชี้ กำลังซื้อมนุษย์เงินเดือน-ฐานรากชะลอตัวลงอีก คาดหุ้นค้าปลีกโตต่ำตาม

SCBS Wealth Research บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ให้ข้อมูลว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาเติบโตจากภาคส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ แต่การบริโภคภายในประเทศกลับไม่สดใสนัก เนื่องจากเม็ดเงินยังไม่กระจายลงไปถึงทุกระดับ จนเมื่อไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ที่ผ่านมา ตัวเลขการบริโภคเอกชนขยายตัวดีกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นไตรมาสแรกในรอบ 4 ปี และสำนักว...

Close Advertising