×
366022

Scandinavian

22 พฤษภาคม 2020

สแกนดิเนเวียเริ่มหารือโซนการท่องเที่ยวปลอดโควิด-19 เสียงแตกเพราะการระบาดในสวีเดน

หลังจากที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมถึง 3 ประเทศแถบทะเลบอลติก ได้หารือเกี่ยวกับโซนการท่องเที่ยวปลอดโควิด-19 (Travel Bubble) ระหว่างกันโดยไม่จำเป็นต้องกักตัวนาน 14 วัน เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ก็ถึงคิวของกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ก็เริ่มหารือถึงความเป็นไปได้ในการเปิดพรมแดนระหว่างกันแล้ว แต่ก็มีเหตุทำให้ต้องเสี...