×

ROYCE LAB

รอยส์ แล็บ
26 พฤษภาคม 2022

คุยเรื่อง ‘ระบบภูมิคุ้มกัน โปรตีนจากพืช และ Wellness Lifestyle’ กับ ‘รอยส์ แล็บ’ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่เชื่อมั่นในสารสกัดจากธรรมชาติและงานวิจัย [ADVERTORIAL]

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แนวคิดเรื่อง ‘ระบบภูมิคุ้มกัน’ ของคนเปลี่ยนไป ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วว่า ใครมีภูมิคุ้มกันที่ดี โอกาสที่จะถูกเชื้อไวรัสโจมตีย่อมเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้เทรนด์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับการเสริมภูมิคุ้มกัน ได้รับความสนใจจากคนทุกเพศ ทุกวัย ...

Close Advertising